VINSKO PUTOVANJE

VINSKE KUĆE

U vinariji Malča možete doživeti Putovanje kroz vinsko vreme, obilaskom 4 vinske kuće koje se razlikuju po arhitekturi, duhu vremena koje oslikavaju, vinskim sudovima i načinu proizvodnje vina u njima.

Rimska kuća

U Rimskoj kući se nalazi osam ukopanih gruzijskih amfora koje su zapravo

najstariji vinski sudovi, koji su se, za proizvodnju vina, koristili 6.000 godina pre nove ere. Danas su one prava retkost u Evropi, te negovanje vina u njima zahteva posebnu pažnju i posvećenost. Amfore su napravljene od gline, unutrašnjost je premazana pčelinjim voskom i u potpunosti su ukopane u zemlju. Svaka od njih je kapaciteta oko 2.000 litara, svaka je unikatna jer se proizvodi ručno. Vinarija Podrum Malča poseduje 8 amfora, od kojih se četri koristi za crveno a četri za oranž vino.

Nemanjića kuća

U Nemanjića kući se vino proizvodi u bačvama koje datiraju iz 1953.godine, a takodje je deo ove vinske kuće posvećen proizvodnji vina u barik buradima. U doba Nemanjića drveni sudovi su počeli da se koriste u proizvodnji vina pa smo u ovom delu vinarije organizovali proizvodnju vina takvog stila. Nemanjići su Srbiju uveli u pravoslavlje pa je arhitektura ovog dela podruma uređena u duhu pravoslavnog nasleđa tog vremena.

Jugoslovenska kuća 20. veka

Jugoslovenska kuća je podrum sa početka i sredine XX veka sa destilerijom i betonskim tankovima.

Odlika ove vinske kuće su betonski tankovi kapaciteta 50 i 100 hiljada litara, tako da je ukupan kapacitet tog dela vinarije 1.000.000 litara. Ovo je način gradnje karakterističan za to vreme, kada je bilo mnogo vinograda i mnogo vina, a vinari su imali potrebu da izgrade vinski podrum velikog kapaciteta. Podrum je izgrađen od betona. Unutrašnjost ovih tankova smo obložili prehrambenim poliesterom, tako da se ovi sudovi danas uspešno koriste u proizvodnji vina.

Podrum je do polovine svoje visine ukopan u zemlju i održava stabilnu temperaturu za čuvanje vina.

e.

Savremena vinarija

Tokom vekova pristup proizvodnji vina se puno promenio, pronalažena je sve bolja oprema koja će omogućiti da se karakteristike podneblja koje donosi grožđe očuvaju u što većoj meri i pretoče u vino. Oprema kojom raspolažemo u savremenoj vinariji omogućava da se svaki tehnološki postupak koji je moguće zamisliti može da izvede. Muljanje i presovanje grožđa se odvija u kompletno aseptičnoj atmosferi bez prisustva kiseonika. Digitalno vođenje fermentacije donosi idealne uslove za rad kvasaca i za očuvanje karakteristika teroara sa koga dolazi grožđe. Očuvane sortne

karakteristike, čisti i jasni mirisi, i pun osvežavajuć ukus je nešto što karakteriše vina proizvedena na ovom mestu.

Vina proizvedena u Savremenoj vinariji su danas „rame uz rame“ sa najboljim svetskim viniama iz te kategorije, što dokazuju i brojne zlatne medalje. Ova vina takođe prate ukuse i veoma visoke kriterijume savremenog potrošača na šta smo posebno ponosni.

Call Now Button